مرگ ناگهانی مدل جوان حین اجرای فشن شو

مدل 26 ساله برزیلی به نام ” Tales Soares ” ساعاتی پیش زمانیکه در حین اجرای نمایش هفته مد سائو پائولو بود، در گذشت.
مرگ مدل برزیلی در حین اجرای فشن شو!

مدل برزیلی 26 ساله برزیلی به نام ” Tales Soares ” ساعاتی پیش زمانیکه در حین اجرای نمایش در هفته مد و فشن سائو پائولو بود در طی اتفاقی به پهلوی خود بر روی زمین افتاد که علت آنرا مرگ وی در حین اجرا اعلام نمودند.مدل برزیلی

طبق گزارشات انجام شده، بعد از آنکه وی بر روی پهلو افتاد، فورا برای احیاء به بیمارستان منتقل شد و متاسفانه تلاش ها بی فایده بود و پزشکان موفق به درمان وی نشدند.


مرگ ناگهانی مدل 26 ساله برزیلی در حین اجرای نمایش مد و فنش هفتگی سائوپائولو

آقای ” Tales Soares ” در این مراسم در حال نمایش لباس های طراحی شده شرکت ” Ocksa ” در سائو پائولو بود که افراد حاضر در صحنه بعد از این اتفاق احساس کرده بودند که این اتفاق گویا یکی از برنامه های نمایش می باشد که متاسفانه این گونه نبود و این مدل برزیلی جانش را از دست داد.

با این حال هنوز اطلاعات دقیقی از علت مرگ وی در حین اجرا توسط منبعی مشخص نشده است.

منبع : نمناک

Posted in دسته‌بندی نشده