گردشگران با چه رفتارهایی باعث عصبانیت مردم ایسلند می شوند؟

ایسلند به عنوان یک کشور اروپایی، هر سال شاهد گردشگران بیشتری است و رفتارهایی از آن‌ها سر می‌زند که باعث عصبانیت مردم می‌شود، در این مقاله به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

گردشگران با چه رفتارهایی باعث عصبانیت مردم ایسلند می شوند؟

Continue reading

Posted in دسته‌بندی نشده